Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på alle varer der købes via netshoppen, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand (ubrugt) og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamationsret"

For varer der er købt direkte hos os eller på de messer og udstillinger vi deltager på gælder ligeledes købeloven.