Levering

Perron1 / www.netklodser.dk sørger for levering med Post Danmark (med mindre andet angives) til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer.

Perron1 / www.netklodser.dk kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af bortkomne forsendelser, fremsender Perron1 / www.netklodser.dk naturligvis en ny leverance uden beregning ved forsendelse som forsikret pakke. Ønskes pakken fremsendt som maxibrev er forsendelsen for kundens risiko, idet hverken Post Danmark eller Perron1 / www.netklodser.dk erstatter ikke registrerede forsendelser (maxibreve).

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Perron1 / www.netklodser.dk tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering.

Der leveres også til Færøerne, Grønland og udlandet mod opkrævning af den til en hver tid gældende dagstakst, samt eventuelle tillæg for forsendese som luftpost m.v.